Jaunumi

10/01/2017
|

Noslēdzies projekts „Zivju nārsta vietu kontrole Grīvā, Rojā un Pilsupē”

pilsupe_ieteka_170711

Pilsupīte pie ietekas jūrā. Foto: Julita Kluša, daba.dziedava.lv

LVAF finansētā projektā „Zivju nārsta vietu kontrole Grīvā, Rojā un Pilsupē” laika posmā no oktobra līdz janvārim tika kontrolētas Rīgas jūras līča R piekrastē ietekošās upes un jūras piekraste upju grīvu rajonā. Lai gan siltā laika un zemā ūdens līmeņa dēļ oktobris un novembra sākums nebija īpaši labvēlīgs lašveidīgo zivju nārstam, šis gads izcēlās ar pēdējos gados lielāko nārstojošo taimiņu skaitu. No novembra vidus līdz decembra sākumam, paceļoties ūdens līmenim, notiekošais nārsta process bija ļoti intensīvs. Novēroto nārstojošo zivju skaits divas un vairāk reizes pārsniedz iepriekšējos gados redzēto. Cerams, ka arī nārsta sekmes būs labas un tas vairos šajās upēs nārstojošo taimiņu populāciju. Pastāvīgo reidu rezultātā no upēm un jūras piekrastes ūdeņiem upju grīvu rajonā izņemti 13 nelikumīgi ievietoti tīkli un 15 nēģu murdi.

 

LVAF_logo